Gia�?a mia�?n A�a??t la??...

0
21
Giữa miền đất lạ...
Giữa lòng thành phố, bên cạnh trung tâm thương mại
Gia�?a mia�?n A�a??t la??, cuA?I?c sA?I?ng cuI�a mA?I?t ng?�??I�i lao A�A?I?ng biI�nh th?�??I�ng A�ang khiA?I?n tA?i quA?n A�i chA?I?t laI?ng maI?n cuI�a miI�nh, hay tA?i vA?I?n viI? nh?� sA?I?ng mA?I?t A�??I�i chiI� coI? thA?n thA?I� maI� khA?ng coI? tA?m hA?I�n. MuI�a xuA?n ban tA?I?ng cho chA?u A�u mA?I?t bA?I�u khA?ng khiI? dA?I? chiI?u vA? cuI�ng. CaI?i nA?I?ng nheI? khA?ng quaI? gay gA?I?t, luA?I�ng gioI? h??i se se vA?I?n thA?I�i liA?n tuI?c, vaI� A�iA?I�u quan troI?ng h??n caI� A�oI? laI� bA?I�u tr??I�i. TA?i nhiI�n xa xA?m lA?n bA?I�u tr??I�i xanh v??I�i v??I�i, mA?I?t th?�I? maI�u dA?I? chiI?u A�A?I?n choaI?ng ng??I?p. D?�??I�ng nh?� maI�u xanh A?I?y A�ang phuI� kiI?n niA?I�m haI?nh phuI?c vaI� s?�I? an biI�nh A�A?I?n con ng?�??I�i trA?n toaI�n haI�nh tinh naI�y. BA?I�u tr??I�i c?�I? cao v??I�i v??I?i chiI� A�A?I� cho miI�nh tA?i ngA?I?m mA?I?i khi tA?i ??I� ngoaI�i phA?I?...
Gia�?a mia�?n A�a??t la??...
KhoaI�ng sA?n tr?�??I?c toI�a thiI? chiI?nh Erlangen
Gia�?a mia�?n A�a??t la??...
Gi?�I?a loI�ng thaI�nh phA?I?, bA?n caI?nh trung tA?m th?�??ng maI?i
"...Th?�I?c hoa cuI�a muI�a xuA?n cuI?ng thA?I?t A�a daI?ng. KhA?ng giA?I?ng nh?� ??I� Bonn, ma��t thaI�nh phA?I? l??I?n cuI�a n?�??I?c A??�I?c nA?I�i tiA?I?ng v??I?i cung A�?�??I�ng hoa anh A�aI�o hA?I�ng choI?i chuI?m vaI�o nhau t?�I� hai bA?n A�?�??I�ng kheI?o thA?I?t laI?ng maI?n, khA?ng gian cuI�a Erlangen chiI� laI� nh?�I?ng ngA?i nhaI� san saI?t bA?I�ng nhau phuI� kiI?n mA?I?t tiA?I�n bA?I�ng bA? tA?ng hoA?I?c kiI?nh c?�??I�ng l?�I?c, maI?i A�A?I?n tA?I?n ngoaI�i thaI�nh phA?I? ta m??I?i bA?I?t gA?I?p nh?�I?ng maI�ng maI�u kiI� diA?I?u cuI�a muI�a xuA?n. MuI�a naI�y A�?�??I?c viI? nh?� muI�a cuI�a tA�nh yA?u, cuI�a nh?�I?ng th?�I? ch??I?m n??I�, b??I�i viI� vA?I?y maI� rA?I?t nhiA?I�u nhaI� th?? A�aI? v?�??ng miI�nh vaI�o khoaI�nh khA?I?c quyI? giaI? naI�y A�A?I� laI�m nA?n nh?�I?ng taI?c phA?I�m A�A?I� A�??I�i. TA?i bA?I?ng ch??I� miI�nh vA?I� th?�I?c taI?i A�A?I� caI�m nhA?I?n tiA?I?p muI�a xuA?n ??I� A�A?y, d?�??I�ng nh?� noI? chiI� A�A?I?n t?�I� tA?m hA?I�n cuI�a con ng?�??I�i, A�oI? laI� khi ng?�??I�i ta muA?I?n b?�??I?c chA?n ra c?�I�a A�A?I� ngA?I�i ngoaI�i phA?I?, A?n kem, ua��ng caI� phA?, h?�??I�ng chuI?t nA?I?ng gioI? cuI�a tiA?I?t tr??I�i thanh diI?u naI�y. NoI?i A�A?I?n caI� phA?, tA?i laI?i nh??I? A�A?I?n muI�i th??m A?I?y nh?� A�ang phaI�ng phA?I?t A�A?u A�A?y. CaI� phA? ??I� quaI?n tA?i A�ang laI�m laI� th?�I? caI� phA? rang xay coI�n nguyA?n haI?t, viI� thA?I? maI� luI?c caI� phA? biI? nghiA?I�n ra muI�i th??m bay lA?n phaI�ng phA?I?t toaI�n bA?I? khu v?�I?c quA?I�y bar tA?i A�ang A�?�I?ng. MuI�i A?I?y laI�m tA?i mA? lA?I?m, maI� saI?ng naI�o tA?i cuI?ng khA?ng quA?n vA?I? sinh maI?y caI� phA? rA?I�i laI?i pha mA?I?y cA?I?c caI� phA? cho A�A?I�ng nghiA?I?p. CaI�m giaI?c t?�I? laI�m ra cA?I?c caI� phA? rA?I�i hiI?t haI� luI?c uA?I?ng noI? khaI?c hA?I�n so v??I?i luI?c tA?i ngA?I�i ??I� mA?I?t quaI?n caI� phA? naI�o A�oI? trong phA?I? bA?n riI�a ngaI? t?�. ?�I� A�oI? gioI? bay bay, taI?t h?�??ng caI� phA? thA?I�ng vaI�o muI?i tA?i khiA?I?n tA?i phaI�i hiI?t haI� rA?I�i nhA?I?p lA?n mA?I?t nguI?m cho A�aI?. CaI?i khA?ng gian A�oI? khiA?I?n tA?i thiI�nh thoaI�ng phaI�i boI� ra vaI�i A�A?I�ng A�A?I� A�?�??I?c th?�??I�ng th?�I?c. GiaI? maI� luI?c A?I?y, tA?i coI? mA?I?t ng?�??I�i baI?n thA?I?t tA?m A�A?I�u yI? h??I?p ngA?I�i noI?i chuyA?I?n v??I?i nhau. B??I�i khi ngA?I�i caI� phA? ng?�??I�i ta th?�??I�ng liA?n t?�??I�ng A�A?I?n mA?I?t nhoI?m baI?n beI� A�ang hoI?p mA?I?t, coI? th??I�i gian taI?n gA?I?u v??I?i nhau ch?�I? khA?ng thA?I� laI� mA?I?t gaI? naI�o A�oI? ngA?I�i A�A?y A�A?I� giA?I?t th??I�i gian. Nh?�ng trong hoaI�n caI�nh naI�y, tA?i laI?i laI� gaI? cA? A�A?I?c A?I?ya��
Gia�?a mia�?n A�a??t la??...
NgaI? t?� thaI�nh phA?I?, n??i coI? tiA?I?m baI?nh ngoI?t caI� phA?
Th??I�i gian qua A�i thA?I?t choI?ng vaI?nh, A�A?I?n nA?I?i maI� tA?i khA?ng thA?I� t?�??I�ng t?�??I?ng A�?�??I?c miI�nh A�aI? laI�m A�?�??I?c giI� trong khoaI�ng th??I�i v?�I�a rA?I�i. MA?I?y hA?m noI? tA?i coI�n A�oI?c A�?�??I?c ??I� A�A?u A�oI?, ng?�??I�i ta noI?i rA?I�ng: HaI?y sA?I?m mA?I?t quyA?I�n sA?I� thA?I?t A�eI?p; mA?I?i ngaI�y tA?i phaI�i viA?I?t vaI�o A�oI? nh?�I?ng giI� miI�nh laI�m thA?I?t tA?I?t trong ngaI�y A�A?I� mai sau A�oI?c laI?i, tA?i seI? thA?I?y miI�nh laI�m rA?I?t tA?I?t. CaI?ch A�A?I?ng viA?n tinh thA?I�n nh?� vA?yI? nghe thoaI?ng qua cuI?ng thA?I?t thuI? viI? biA?I?t mA?I?y. MuI�a xuA?n laI� luI?c A�A?I� ng?�??I�i ta lA?n dA?y coI?t tinh thA?I�n cho caI� mA?I?t nA?m m??I?i vaI� nh?�I?ng th?�I� thaI?ch sA?I?p t??I?i maI�..."
Ngua��n: TrA�ch Nha?�t kA� "Gia�?a mia�?n A�a??t la??..." - VA� Ma??nh HA?ng, du ha�?c sinh A?a��c

Gia�?a mia�?n A�a??t la??, ma�?i tha�� ch?�a bao gia�? lA� da�� dA�ng. CA? tha�? va��i ma��t sa�� ng?�a�?i, quya??t A�a��nh A�a??n ma��t ph?�??ng tra�?i ma��i, A�??n gia??n cha�� vA� mua��n ra�?i xa ma��t vA?ng A�a??t, n??i A�A? quA? quen thua��c. Quen thua��c A�a??n ma��c quA? an toA�n, quen thua��c A�a??n A�a�� ga��i A�a?�u lA?n nhA�m chA?n A�a�? chA�m vA�o gia??c nga��. Va?�y nA?n ha�? cha�?n A�i xa, cha�?n ma��t mia�?n A�a??t la??, cha�?n A�a��ng gia�?a tha?? gia��i va��i tha�� ngA?n nga�? pha??i nghe lA?u ma��i hia�?u, cha�?n nga??m ma��t khung tra�?i va��i mA�u xanh cA?ch xa nghA�n cA?y sa��, cha�?n cA? A�??n vA� tr?�a�Yng thA�nh. A?a�? ma��i sA?ng tha��c gia??c lA� quay cua��ng trong nha�?ng A�ia�?u ma��i ma?�, ma��i khi A�a?�t l?�ng thA� cha??ng cA?n h??i A�A?u mA� suy nghA�.
Nh?�ng ba??n bia??t mA�, ba??t ca�� sa�� la��a cha�?n nA�o trong cua��c sa��ng A�a�?u mang trA?n mA�nh chi phA� c?? ha��i. a�z gia�?a mia�?n A�a??t la??, sa?? cha??ng cA? A�au a��m lA� sA� vA�o lA?ng ma??, A�A?i A?n lA� nA�ng na��u xin xa�? ba��, ma��t ma�?i lA� ba hoa chA�ch chA?e va��i lA� ba??n tha��i, ta��i thA?n cA�ng cha�� bia??t im la?�ng cha��n trong gA?c phA?ng. Ta??t nhiA?n, ma�?i tha�� sa?? da?�n tra�Y nA?n cA?n ba?�ng, vA� ba??n sa?? da?�n ha�?c A�?�a�?c cA?ch tra�Y thA�nh ng?�a�?i la��n. Nh?�ng hA?y nha��, ng?�a�?i la��n luA?n nha�� nha??t lA� khi ha�? cA?n tra?�.
Va?�y nA?n, Ga��i Nha�?ng A?a��a Tra?� Ch?�a La��n: Nga?�ng A�a?�u vA� nhA�n ba?�u tra�?i kia, A�a��ng quan tA?m mA�nh A�ang A�a��ng n??i A�A?u trA?n trA?i A�a??t nA�y, hA?y trA?n tra�?ng ta��ng giA?y phA?t mA� tua��i tra?� cho ta, sa��ng A�a��ng ha��i tia??c. VA� tr?�a��c ma??t mA�nh, mua��n thA� luA?n lA� mA�u xanh!
Gia�?a mia�?n A�a??t la??...
Let your dream fly!

A?a�?c thA?m:
Du ha�?c tra�?i TA?y: Ai nA?n va�?, ai nA?n a�Y la??i?
NgA�y m?�a n??i xa nhA�

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY